Bán nhà 2 lầu đường nguyễn thị kiểu quận 12 giá 3.98 tỷ. - Thanh Trà

 • Cần bán Nhà phố

  Bán nhà 2 lầu đường nguyễn thị kiểu quận 12 giá 3.98 tỷ.

  Quận 12 Thành Phố Hồ Chí Minh
  • m2 Diện tích
 • 3980000000

 • Bán nhà 2 lầu đường nguyễn thị kiểu quận 12 giá 3.98 tỷ.
 • Bán nhà 2 lầu đường nguyễn thị kiểu quận 12 giá 3.98 tỷ.
 • Bán nhà 2 lầu đường nguyễn thị kiểu quận 12 giá 3.98 tỷ.
 • Bán nhà 2 lầu đường nguyễn thị kiểu quận 12 giá 3.98 tỷ.
 • Bán nhà 2 lầu đường nguyễn thị kiểu quận 12 giá 3.98 tỷ.
 • Bán nhà 2 lầu đường nguyễn thị kiểu quận 12 giá 3.98 tỷ.
 • Bán nhà 2 lầu đường nguyễn thị kiểu quận 12 giá 3.98 tỷ.
 • Bán nhà 2 lầu đường nguyễn thị kiểu quận 12 giá 3.98 tỷ.
 • Bán nhà 2 lầu đường nguyễn thị kiểu quận 12 giá 3.98 tỷ.
 • Bán nhà 2 lầu đường nguyễn thị kiểu quận 12 giá 3.98 tỷ.
 • Bán nhà 2 lầu đường nguyễn thị kiểu quận 12 giá 3.98 tỷ.
 • Bán nhà 2 lầu đường nguyễn thị kiểu quận 12 giá 3.98 tỷ.