Bán nhà hẽm thông 4m đúc 2 lầu hiệp thành quận 12 giá 1.29 tỷ. - Thanh Trà

 • Cần bán Nhà phố

  Bán nhà hẽm thông 4m đúc 2 lầu hiệp thành quận 12 giá 1.29 tỷ.

  Quận 12
  • m2 Diện tích
 • 1290000000

 • Bán nhà hẽm thông 4m đúc 2 lầu hiệp thành quận 12 giá 1.29 tỷ.
 • Bán nhà hẽm thông 4m đúc 2 lầu hiệp thành quận 12 giá 1.29 tỷ.
 • Bán nhà hẽm thông 4m đúc 2 lầu hiệp thành quận 12 giá 1.29 tỷ.
 • Bán nhà hẽm thông 4m đúc 2 lầu hiệp thành quận 12 giá 1.29 tỷ.
 • Bán nhà hẽm thông 4m đúc 2 lầu hiệp thành quận 12 giá 1.29 tỷ.
 • Bán nhà hẽm thông 4m đúc 2 lầu hiệp thành quận 12 giá 1.29 tỷ.
 • Bán nhà hẽm thông 4m đúc 2 lầu hiệp thành quận 12 giá 1.29 tỷ.
 • Bán nhà hẽm thông 4m đúc 2 lầu hiệp thành quận 12 giá 1.29 tỷ.
 • Bán nhà hẽm thông 4m đúc 2 lầu hiệp thành quận 12 giá 1.29 tỷ.
 • Bán nhà hẽm thông 4m đúc 2 lầu hiệp thành quận 12 giá 1.29 tỷ.